• Home
  • Over onze school

Over ZML de Rank.

Hieronder kunt u meer lezen over de identiteit en de visie van onze school. Ook kunt u meer informatie vinden over Triple-C.


Schooldiploma VSO uitstroomprofiel dagbesteding of arbeid

Vanaf schooljaar 2021/2022 hebben leerlingen die onderwijs volgen met het uitstroomprofiel dagbesteding of arbeid van het voortgezet speciaal onderwijs (VSO), recht om hun schoolloopbaan af te kunnen ronden met een schooldiploma. Dit schooldiploma geeft onze leerlingen de erkenning die zij verdienen en zorgt voor meer gelijkheid in het onderwijs. Het schooldiploma van het uitstroomprofiel dagbesteding of arbeid toont aan welke ontwikkeling de leerling tijdens de schoolloopbaan heeft doorgemaakt en rond het voortgezet onderwijs hiermee af.

Het diploma geeft geen instroomrecht in het vervolgonderwijs en heeft geen civiel effect. De civiele waarde zit in de resultaten die de leerling heeft behaald en de ontwikkeling die de leerling heeft doorgemaakt, de erkenning voor de leerling en de ouders en de herkenbaarheid van de verschillende onderdelen voor de aanbieders van dagbesteding. De waarde zit vooral in de erkenning en waardering van de inzet die de leerling geleverd heeft en de ontwikkeling die de leerling heeft doorgemaakt.

Klik hier voor het reglement schooldiploma


Als laatste vind u hier ook enkele belangrijke documenten over onze school:

Schoolplan De Rank 2023-2027

ESF subsidie voor VSO-ZML de Rank.  VSO ZML De Rank ontvangt ESF-subsidie voor arbeidstoeleiding.

SOP SO Schoolondersteuningsprofiel SO.

SOP VSO Schoolondersteuningsprofiel VSO.

Flyer RefSVO Vertellis
© 2024 SamuĂ«lschool  - Disclaimer - Privacyverklaring