Naamloos

Welkom bij de Rank!

Op onze school staan de behoeften van de leerlingen centraal. We streven naar een ontspannen en veilige sfeer in onze school, waarin iedere leerling zich geaccepteerd weet. We leren vanuit de praktijk en sluiten aan bij de belevingswereld van onze zeer moeilijk lerende (ZML) leerlingen. Het is ons hoofddoel om de leerlingen tot Christus te brengen. We sluiten aan bij de talenten die ze gekregen hebben en dagen hen in ons onderwijs uit om zich zoveel mogelijk te ontwikkelen. Zo willen we de leerlingen voorbereiden op hun plaats in de samenleving. De Rank is onderdeel van de Stichting voor speciaal onderwijs op reformatorische grondslag, samen met SBO De Wijngaard en SBO De Akker. Verder is de deeltijdvoorziening in samenwerking met De Hoop in Dordrecht ook onderdeel van De Rank.

Kalender

Actueel

Gebruikers

Grondslag

Een school heeft een maatschappelijke opdracht. Een school met een identiteit heeft daarnaast nog een opdracht vanuit een beginsel. Dit beginsel ligt voor ons vast in het Woord van God, de Bijbel. Vanuit dit beginsel proberen we inhoud te geven aan de maatschappelijke opdracht.

Lees meer