Om een veilig leer- en leefklimaat te creƫren zijn duidelijkheid en regels nodig. Ook voor onze leerlingen is dat belangrijk. Tegelijk hebben we op onze school met een bijzondere doelgroep te maken. Door hun beperkingen begrijpen de leerlingen vaak niet wat er verkeerd is aan hun gedrag, ook niet na uitleg. Verder begrijpen ze vaak niet waarom ze straf krijgen, daarom werken we met het model Triple-C.

De groepsleiding bouwt samen aan een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie met de leerlingen. Op basis van die relatie bieden we hen kansen en uitdagingen, geven we hen taken, verantwoordelijkheden en ruimte voor eigen initiatief. Daardoor zien we mooie dingen gebeuren, het probleemgedrag verdwijnt vaak naar de achtergrond.

Actueel

Gebruikers

Grondslag

Een school heeft een maatschappelijke opdracht. Een school met een identiteit heeft daarnaast nog een opdracht vanuit een beginsel. Dit beginsel ligt voor ons vast in het Woord van God, de Bijbel. Vanuit dit beginsel proberen we inhoud te geven aan de maatschappelijke opdracht.

Lees meer