Op onze school passen we de principes van handelings- en opbrengstgericht werken toe. De onderwijsbehoeften van de leerling staan centraal. We werken daarbij toe naar de uitstroombestemming die bij het niveau van de leerling past. De resultaten worden regelmatig bekeken op leerlingniveau, groepsniveau en schoolniveau. Op grond van de rapportages wordt actie ondernomen.

Actueel

Gebruikers

Grondslag

Een school heeft een maatschappelijke opdracht. Een school met een identiteit heeft daarnaast nog een opdracht vanuit een beginsel. Dit beginsel ligt voor ons vast in het Woord van God, de Bijbel. Vanuit dit beginsel proberen we inhoud te geven aan de maatschappelijke opdracht.

Lees meer