Vakantierooster schooljaar 2020-2021

Herfstvakantie 19 oktober 2020 t/m 23 oktober 2020
Dankdag 4 november 2020
Kerstvakantie 21 december 2020 t/m 1 januari 2021
Voorjaarsvakantie 22 februari 2020 t/m 26 februari 2021
Biddag 10 maart 2021
Goede Vrijdag en 2e Paasdag 2 april 2021, 5 april 2021
Koningsdag 27 april 2021
Meivakantie 3 mei 2021 t/m 14 mei 2021
2e Pinksterdag 24 mei 2021
Laatste schooldag 15 juli 2021
Zomervakantie 19 juli 2021 t/m 27 augustus 2021

Vrije dagen schooljaar 2020-2021

Leerlingvrije dag (plandag)

9 september 2020

Leerlingvrije dagen (studiedagen)

5 oktober 2020, 6 oktober 2020

Leerlingvrije dag (studiedag)

1 december 2020

Leerlingvrije dag (plandag) 4 februari 2021

Actueel

Gebruikers

Grondslag

Een school heeft een maatschappelijke opdracht. Een school met een identiteit heeft daarnaast nog een opdracht vanuit een beginsel. Dit beginsel ligt voor ons vast in het Woord van God, de Bijbel. Vanuit dit beginsel proberen we inhoud te geven aan de maatschappelijke opdracht.

Lees meer