Vakantierooster schooljaar 2019-2020

Herfstvakantie 21 oktober 2019 t/m 25 oktober 2019
Dankdag 6 november 2019
Kerstvakantie 23 december 2019 t/m 3 januari 2020
Voorjaarsvakantie 24 februari 2020 t/m 28 februari 2020
Biddag 11 maart 2020
Goede Vrijdag en 2e Paasdag 10 april 2020, 13 april 2020
Meivakantie 27 april 2020 t/m 8 mei 2020
Hemelvaart 21 mei 2020, 22 mei 2020
2e Pinksterdag 1 juni 2020
Laatste schooldag 16 juli 2020
Zomervakantie 20 juli 2020 t/m 28 augustus 2020

Vrije dagen schooljaar 2019-2020

Leerling vrije dag (plandag)

Woensdag 11 september 2019

Leerling vrije dag (studiedag)

Maandag 4 november 2019

Leerling vrije dag (plandag/studiedag)

Donderdag 13 februari 2020, donderdag 5 maart

Actueel

Gebruikers

Grondslag

Een school heeft een maatschappelijke opdracht. Een school met een identiteit heeft daarnaast nog een opdracht vanuit een beginsel. Dit beginsel ligt voor ons vast in het Woord van God, de Bijbel. Vanuit dit beginsel proberen we inhoud te geven aan de maatschappelijke opdracht.

Lees meer