Vakantierooster schooljaar 2018-2019

Herfstvakantie

22 oktober 2018 t/m 26 oktober 2018

Dankdag

7 november 2018

Kerstvakantie

24 december 2018 t/m 4 januari 2019

Voorjaarsvakantie

25 februari 2019 t/m 1 maart 2019

Biddag

13 maart 2019

Goede Vrijdag

19 april 2019

Meivakantie

22 april 2019 t/m 3 mei 2019

Hemelvaart

30 mei 2019 en 31 mei 2019

Pinksteren

10 juni 2019

Zomervakantie

22 juli 2019 t/m 30 augustus 2019

Actueel

Gebruikers

Grondslag

Een school heeft een maatschappelijke opdracht. Een school met een identiteit heeft daarnaast nog een opdracht vanuit een beginsel. Dit beginsel ligt voor ons vast in het Woord van God, de Bijbel. Vanuit dit beginsel proberen we inhoud te geven aan de maatschappelijke opdracht.

Lees meer