Pedagogische visie.

Een van de belangrijkste pedagogische uitgangspunten op De Rank is dat leerlingen het onderwijs kunnen volgen dat past bij hun talenten en gaven. Daarom vraagt iedere leerling zijn eigen benadering. In onze pedagogische visie is de hele leerling belangrijk: we richten ons niet alleen op hun cognitieve maar zeker ook op hun sociaal-emotionele vaardigheden. We streven naar een klimaat waarin iedere leerling geaccepteerd wordt, uitgedaagd wordt en ervaart dat hij erbij hoort. Dit krijgt handen en voeten met de principes van Triple-C.

Het onderwijs is gericht op de voorbereiding van de leerling op zijn toekomstige plek in de samenleving.

Kernwoorden zijn: liefde, orde en gezag, onderling respect, sociaal-emotionele groei en een intensief contact tussen school en thuis.
© 2024 SamuĂ«lschool  - Disclaimer - Privacyverklaring