Onze identiteit.

De Bijbel leert ons dat God onze Schepper is. De mens had na de schepping een persoonlijke relatie met God. Door de zondeval is deze relatie verbroken. We wijzen onze leerlingen erop dat alleen in Christus verlossing is te vinden van de zonde, waardoor herstel van de relatie met de Heere God mogelijk is.

De leefregel die de Heere Jezus ons geeft in de Bijbel ‘God liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf’, is de basis voor het klimaat dat we op onze school nastreven. We geven dit vorm door met de leerlingen over de Heere en Zijn Woord te spreken, het komt tot uiting in de houding van de groepsleiding en in de omgang met elkaar.

Het Bijbelse fundament van de school wordt verder zichtbaar in het doorgeven van Bijbelverhalen, het zingen van psalmen en geestelijke liederen en in vieringen rondom de christelijke feestdagen.

Voor leerlingen in het speciaal onderwijs zijn er veel beperkingen, maar voor God mogen ze leven met hun eigen gaven en mogelijkheden.
© 2024 Samuëlschool  - Disclaimer - Privacyverklaring