logo derank

Locatie Sliedrecht

Op onze locatie in Sliedrecht hebben wij momenteel 4 ZML groepen waar wij leerlingen in de basisschoolleeftijd onderwijs bieden. De jongste leerlingen zitten in 3 combinatiegroepen met leerlingen van De Akker, dit zijn ZML/SBO-groepen.
Volgens Passend Onderwijs gaan de leerlingen in principe naar de basisschool, tenzij daar onvoldoende tegemoetgekomen kan worden aan de onderwijs- en/of zorgbehoeften van de leerling. In dat geval kan de basisschool een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aanvragen bij een samenwerkingsverband, wat de leerling toegang geeft tot het speciaal onderwijs. Bij een IQ boven de 70 kan een TLV worden afgegeven voor het SBO (De Akker). Op De Rank richten we ons in principe op leerlingen met een IQ van maximaal 70, een ondergrens kennen we niet.

Onze leerlingen hebben te maken met diverse problematieken. Voor leerlingen die veel extra zorg of begeleiding nodig hebben kan een andere TLV worden afgegeven, namelijk voor EMB-onderwijs, wat ook op de Rank geboden wordt. EMB staat hier voor ernstig meervoudig beperkt.
© 2023 SamuĂ«lschool  - Disclaimer - Privacyverklaring