Locatie Barendrecht

Op onze hoofdlocatie in Barendrecht bieden wij zowel het SO als het VSO-onderwijs.

Het SO-onderwijs is voor leerlingen in de basisschoolleeftijd tot 12 jaar. Wanneer er op een basisschool onvoldoende tegemoetgekomen kan worden aan de onderwijs- en/of zorgbehoeften van de leerling, kan een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aangevraagd worden bij een samenwerkingsverband, wat de leerling toegang geeft tot het speciaal onderwijs.

Vanaf 12 jaar kunnen leerlingen instromen op het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO). Het onderwijs op het VSO is gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid van de leerlingen. Naast leervakken staan ook een aantal praktijkvakken op het rooster, zoals arbeidstraining, koken, techniek, Zedemo, wonen en vrije tijd.

In het VSO werken we toe naar het moment dat de leerling van school af gaat naar dagbesteding of arbeid. Er wordt een stagedocent aan iedere leerling gekoppeld vóór de 16e verjaardag. De stagedocent begeleidt de leerling in het proces van stage en uitstroom. De beperkingen en mogelijkheden van de leerling worden in kaart gebracht, ook wordt gekeken waar de leerling belangstelling voor heeft. Rond het 16e jaar gaat de leerling stage lopen bij een bedrijf of instelling. Het stagetraject verloopt in fasen waarbij de aanwezigheid op school steeds minder wordt en de leerling steeds meer dagen per week op stage is.

Het proces van stage en uitstroom wordt altijd in nauw overleg met de leerling en ouders/verzorgers vorm gegeven. De afspraken over transitie, de overgang van school naar de uitstroombestemming, worden vastgelegd in een Individueel Transitie Plan. Het streven is dat de leerling van school gaat in het schooljaar waarin hij 18 jaar wordt, in uitzonderlijke gevallen is het mogelijk om daarvan af te wijken.
© 2024 Samuëlschool  - Disclaimer - Privacyverklaring