Volgens Passend Onderwijs gaan de leerlingen in principe naar de basisschool, tenzij daar onvoldoende tegemoetgekomen kan worden aan de onderwijs- en/of zorgbehoeften van de leerling. In dat geval kan de basisschool een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aanvragen bij een samenwerkingsverband, wat de leerling toegang geeft tot het speciaal onderwijs. Bij een IQ boven de 70 kan een TLV worden afgegeven voor het SBO (De Akker/De Wijngaard). Op De Rank richten we ons in principe op leerlingen met een IQ van maximaal 70, een ondergrens kennen we niet.

Onze leerlingen hebben te maken met diverse problematieken. Voor leerlingen die veel extra zorg of begeleiding nodig hebben kan een andere TLV worden afgegeven, namelijk voor EMB-onderwijs, wat ook op de Rank geboden wordt. EMB staat hier voor ernstig meervoudig beperkt.

Actueel

Gebruikers

Grondslag

Een school heeft een maatschappelijke opdracht. Een school met een identiteit heeft daarnaast nog een opdracht vanuit een beginsel. Dit beginsel ligt voor ons vast in het Woord van God, de Bijbel. Vanuit dit beginsel proberen we inhoud te geven aan de maatschappelijke opdracht.

Lees meer