De behandeling is bedoeld voor jongeren vanaf 12 jaar, die te kampen hebben met bijvoorbeeld autisme, angststoornissen, stemmingsstoornissen of hechtingsproblematiek die mede daardoor vastlopen op school. Er blijkt grote behoefte te zijn aan een goede combinatie van zorg en scholing. De deeltijdbehandeling met scholing staat open voor iedereen die hiervoor een verwijzing krijgt van de huisarts of van het jeugdteam en beperkt zich dus niet tot scholieren van de betrokken scholen.

Actueel

Gebruikers

Grondslag

Een school heeft een maatschappelijke opdracht. Een school met een identiteit heeft daarnaast nog een opdracht vanuit een beginsel. Dit beginsel ligt voor ons vast in het Woord van God, de Bijbel. Vanuit dit beginsel proberen we inhoud te geven aan de maatschappelijke opdracht.

Lees meer