Studiedagen:

Maandag 1 oktober 2018

studiedag

Dinsdag 2 oktober 2018

studiedag

Schoolkamp

SO

Maandag 01-04-2019

Woensdag 03-04-2019

VSO

Woensdag 03-04-2019

Vrijdag 05-04-2019

 

Actueel

Gebruikers

Grondslag

Een school heeft een maatschappelijke opdracht. Een school met een identiteit heeft daarnaast nog een opdracht vanuit een beginsel. Dit beginsel ligt voor ons vast in het Woord van God, de Bijbel. Vanuit dit beginsel proberen we inhoud te geven aan de maatschappelijke opdracht.

Lees meer