Schoolkamp

SO

19 april 2021 t/m 21 april 2021

SO Sliederecht  (groepen SO2 t/m SO5)

19 april 2021 t/m 21 april 2021

VSO 21 april 2021 t/m 23 april 2021

 

Actueel

Gebruikers

Grondslag

Een school heeft een maatschappelijke opdracht. Een school met een identiteit heeft daarnaast nog een opdracht vanuit een beginsel. Dit beginsel ligt voor ons vast in het Woord van God, de Bijbel. Vanuit dit beginsel proberen we inhoud te geven aan de maatschappelijke opdracht.

Lees meer