Studiedagen
28-08-2017 Maandag
20-11-2017 Maandag
06-02-2018 Dinsdag
12-04-2018 Donderdag
Schoolkamp
SO 16-04-2018 t/m 18-04-2018
VSO 18-04-2018 t/m 20-04-2018

Gebruikers

Grondslag

Een school heeft een maatschappelijke opdracht. Een school met een identiteit heeft daarnaast nog een opdracht vanuit een beginsel. Dit beginsel ligt voor ons vast in het Woord van God, de Bijbel. Vanuit dit beginsel proberen we inhoud te geven aan de maatschappelijke opdracht.

Lees meer